Trwają prace konserwacyjne. Prosimy poczekać i spróbować ponownie.
Legenda:
PM1 - ultradrobne cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 1 mikrometra. Przenikają one przez płuca bezpośrednio do krwiobiegu i rozprzestrzeniają się do narządów.
PM2.5 - cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 2,5 mikrometra. Cząstki te zawierają wtórne aerozole i cząstki spalania. Drobne cząstki mogą docierać do pęcherzyków płucnych.
PM4 - cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 4 mikrometra.
PM10 - cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 mikrometrów. Cząstki te są często określane jako „pył zgrubny” i składają się z materiałów używanych w drogownictwie i przemyśle, a także cząstek powstałych w wyniku spalania. W zależności od ich wielkości, cząstki pozostają w płucach.
SO2 - dwutlenek siarki.
NOx - mieszanina tlenków azotu o niezdefiniowanym składzie.
NO2 - dwutlenek azotu.
Tygodniowe wykresy wybranych wartości od 30.10.2023 do 05.11.2023.
Legenda:     PM10     PM2.5     Mediana PM10: 9,67     Średnia PM10: 9,39     Mediana PM2.5: 6,75     Średnia PM2.5: 6,67
Legenda:     NO2     SO2     Mediana NO2: 3,65     Średnia NO2: 4,75     Mediana SO2: 0,16     Średnia SO2: 0,25